Mgr. Jakub Malý

Bakalářská práce

Mineralogické ,a petrografické studium tělesa masivního křemene z Velké Kraše u Vidnavy

Mineralogical a petrographical study of massive quartz body from Velká Kraš near Vidnava
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme především geologii nejbližšího okolí masivního tělesa křemene ve Velké Kraši u Vidnavy. Hlavním cílem bakalářské práce je seznámit se se stavbou ložiska, minerály a horninami, které se zde vyskytují. Na základě studia v terénu a podkladů z geologické prospekce křemenné suroviny, která zde probíhala v letech 1954 a 1955, byla vytvořena mapa, která odpovídá aktuální …více
Abstract:
In this bachelor work we follow up mainly the geology of the immediate area of massive quartz body from Velká Kraš near Vidnava. The main aim of this thesis is to study the structure bearing minerals and rocks that occur here. Based on terrain studies and documentation of geological prospecting of quartz resource, which during the years 1954 and 1955, was created a map that corresponds to the actual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta