Bc. Petr ŠIMEK, dip.ekonom

Diplomová práce

Tvorba webové aplikace/e-shop pro firmu zabývající se zakázkovou výrobou

The web application/e-shop for the firm engaged in custom manufacturing
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření webové aplikace, resp. Internetového obchodu (e-shopu) pro firmu zabývající se zakázkovou výrobou. Teoretická část se věnuje zmapování trhu na poli aplikací Internetového obchodu, zejména s důrazem na možnost ovlivnit finální podobu výrobku ze strany zákazníka. A dále pak technologiím použitým při tvorbě samotné aplikace. Praktická část již ukazuje …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis was to create web application, or the web-based shop server for the firm engaged in custom manufacturing. The theoretical part map the market in the sphere of web-based shops, with the accent to find out the web-based shops which allow to affect the finally appearance to the customers / owners. And describe the technologies used in the application. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011
Identifikátor: 20708

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMEK, Petr. Tvorba webové aplikace/e-shop pro firmu zabývající se zakázkovou výrobou. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie