Bc. Veronika Pěnčíková

Bakalářská práce

Hodnocení posturální stability u sportovců s mentálním postižením

Evaluation of postural stability of athletes with intellectual disability
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce „Hodnocení posturální stability u mentálně postižených sportovců “ je zmapování úrovně stability u sportovců s mentálním postižením, kteří se specializují na hru stolní tenis. Měření probíhalo za pomocí přístroje Footplate. A bylo naměřeno celkem 28 atletů.
Abstract:
The subject of this bachelor thesis " Evaluation of Postural Stability of Athletes with Intellectual Disability" is screening the level of stability for athletes with mental disabilities who specialize in table tennis. Measurement was carried out using the Footplate. A total of 28 athletes were measured
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu