Tereza SCHÖNBAUEROVÁ

Bakalářská práce

Monitorování a podpora zdraví sportovců s mentální disabilitou organizovaných v Českém hnutí speciálních olympiád

Monitoring and supporting the health of athletes with mental disability organized in the Czech Special Olympics Movement
Anotace:
V teoretické části této bakalářské práce se zaměřuji na definici pojmů, kterými jsou mentální disabilita, zdraví u sportovců s mentální disabilitou a České hnutí speciálních olympiád. V praktické části se zabývám působením intervenčního pohybového programu na osoby s mentální disabilitou. Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření 14-ti denního intervenčního pohybového programu zaměřeného na zdraví …více
Abstract:
In the theoretical part of this bachelor´s thesis I am focousing on the definition of concepts, as mental disabilities, health of athletes with mental disabilities and the Czech movement of special olympics. In the partical part, I handle with effect of the intervention exercise program for people with mental disabilities. The aim of this bachelor´s thesis was to create a 14- day intervention exercise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHÖNBAUEROVÁ, Tereza. Monitorování a podpora zdraví sportovců s mentální disabilitou organizovaných v Českém hnutí speciálních olympiád. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xeqi8d xeqi8d/2
13. 5. 2020
Složky
Soubory
Bulánová, L.
14. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.