Lukáš Valeček

Bakalářská práce

Interakce okružní a světelně řízené křižovatky

Interaction of Roundabout and Signalized Intersection
Anotace:
VALEČEK, L.: Interakce okružní a světelně řízené křižovatky, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011. Bakalářská práce, vedoucí: Křivda, V. Cílem bakalářské práce je vytvoření simulačního modelu dvou blízkých křižovatek podle vlastního uváženého výběru. Jedna křižovatka bude okružní a druhá bude řízena světelným signalizačním zařízením. První část práce obsahuje popis a charakteristiku …více
Abstract:
VALEČEK, L.: Interaction of Roundabout and Signalized Intersection, Faculty of Civil Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, 2011. Bachelor Thesis, head: Křivda, V. The aim of this work is a simulation model of two nearby intersections own a deliberate choice. The first intersection will be roundabout and the second will be controlled by lights. The first part contains the description and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava