Michał Noga

Master's thesis

Developing a business strategy to achieve sustainable competitive advantage for Trafin Oil, a.s.

Návrh konkurenční strategie pro společnost Trafin Oil, a.s. s cílem dosažení udržitelné konkurenční výhody
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá navržením podnikové strategie pro společnost Trafin Oil, a.s. s cílem dosažení udržitelné konkurenční výhody. Trafin Oil, a.s. je malý podnik operující na trhu s odpadními oleji. Pro dosažení cíle práce byl proveden široký výzkum stávající literatury v oboru strategie. Vyčleněné teoretické rámce jsou důkladně použity v části praktické a spolu s krátkým dotazníkovým šetřením …viac
Abstract:
The objective of this thesis is to propose a business strategy that would result in sustainable competitive advantage for Trafin Oil, a.s. - a Czech company operating on the waste oil market. In order to accomplish the stated objective, extensive research has been performed into the existing body of literature on the subject. Frameworks for analysis of the competitive situation are presented and applied …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2012
  • Vedúci: Ladislav Tyll
  • Oponent: Josef Krause

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33966