Adéla Klumparová

Diplomová práce

Globální hodnotové řetězce v kávovém průymslu se zaměřením na Vietnam

Global value chains in the coffee industry focused on Vietnam
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsat způsob fungování globálních kávových hodnotových řetězců a nabyté poznatky následně aplikovat na případ kávového průmyslu ve Vietnamu. V úvodní kapitole je pozornost věnována nejprve institucionálnímu pozadí hodnotových řetězců, procesům řízení a postupům užívaným v zemědělsko-potravinářském průmyslu. Dále práce obsahuje analýzu globálních kávových hodnotových řetězců …více
Abstract:
Aim of this diploma thesis is to describe functioning of global coffee value chains and this knowledge then apply to the coffee industry in Vietnam which serves as a case study. The introductory chapter focuses firstly on institutional background of value chains, processes and management processes used in the agricultural industry. The thesis also contains analysis of global coffee value chain, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2017
  • Vedoucí: Jana Vlčková
  • Oponent: Pavel Hnát

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52966