Bc. Petr Prokop

Bakalářská práce

David Gaider's Dragon Age: The Calling – Translation and Analysis

David Gaider's Dragon Age: The Calling – Translation and Analysis
Anotace:
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných částí dvou překladů knihy Dragon Age: The Calling a překladem specifických jmen, slov a výrazů spojených s Dragon Age univerzem obsažených v této knize. Práce se dělí na dvě části: teoretickou, která obsahuje krátkou charakteristiku překladu a překladatelských metod, dále krátkou kapitolu o důležitosti kontextu, část o podstatě lexikální ekvivalence a popis …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the comparison of the chosen parts of the two translations of Dragon Age: The Calling and translation of specific names, words, and expressions connected to the Dragon Age universe found in the book. The thesis is divided into two parts: the theoretical part contains a brief description of translation and translation methods, further a short chapter about the importance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta