Bc. Tomáš Herlík

Bakalářská práce

Translating (Ir)reversible Binomials: A Corpus Study

Translating (Ir)reversible Binomials: A Corpus Study
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá korpusovou analýzou českých překladů anglických binomiálů. Práce se soustředí na rozdíl mezi překlady ireversibilních a vysoce reversibilních binomiálů, a také ověřuje výsledky výzkumu Klégra a Čermáka. Práce poskytuje základní přehled výzkumu zaměřeného na anglické binomiály a na otázku jejich (i)reversibility. Je představena práce Sandry Mollin, jejíž výzkum …více
Abstract:
The bachelor diploma thesis deals with corpus analysis of Czech translations of English binomials. The thesis focuses on the difference between translations of irreversible and highly reversible binomials and also attempts to provide more context on findings made by Klégr and Čermák. This thesis provides the reader with an overview of the research done on English binomials and the question of their …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Mgr. Asma Hussein, BA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura