Bc. Petr Prokop

Bachelor's thesis

David Gaider's Dragon Age: The Calling – Translation and Analysis

David Gaider's Dragon Age: The Calling – Translation and Analysis
Abstract:
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných částí dvou překladů knihy Dragon Age: The Calling a překladem specifických jmen, slov a výrazů spojených s Dragon Age univerzem obsažených v této knize. Práce se dělí na dvě části: teoretickou, která obsahuje krátkou charakteristiku překladu a překladatelských metod, dále krátkou kapitolu o důležitosti kontextu, část o podstatě lexikální ekvivalence a popis …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the comparison of the chosen parts of the two translations of Dragon Age: The Calling and translation of specific names, words, and expressions connected to the Dragon Age universe found in the book. The thesis is divided into two parts: the theoretical part contains a brief description of translation and translation methods, further a short chapter about the importance …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta