Ing. Eva Tojčíková

Bakalářská práce

Environmentální politika Evropské unie

Environment policy of European Union
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to make full characteristics of environmental policy of European union. The first part describes development, legislation and action plans of this policy, and the second part analyses actual arrangements and other possible routing of environmental policy in EU. The main aim of this thesis is to bring complex view on environmental policy in European union and its …více
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je komplexná charakteristika environmentálnej politiky Európskej únie. Prvá časť opisuje vývoj, legislatívu a akčné plány tejto politiky, a druhá časť analyzuje súčasné opatrenia a ďalšie možné smerovanie politiky životného prostredia EU. Hlavným cieľom práce je podať komplexný pohľad na environmentálnu politiku v Európskej únií a jej súčasné smerovanie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Švec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta