Bc. Jaroslav Stárek

Diplomová práce

Rastrovací elektronová mikroskopie za vysokých teplot

Scanning electron microscopy at high temperatures
Anotace:
V této diplomové práci se věnuji problematice elektronové mikroskopie za vysokých teplot. Používám při tom skenovací elektronové mikroskopy firmy FEI, jejichž vyhřívací stolky umí in-situ zahřívat preparáty až do teploty 1400 °C a přitom jej pozorovat v režimu nízkého vakua. V práci popisuji využití, instalace i kalibrace vyhřívacího stolku včetně vlastních zkušeností a poznatků. Zabývám se studiem …více
Abstract:
In this thesis I study high temperature electron microscopy. I am using scanning electrone microscopes of the company FEI, which heating stages can in-situ heat samples up to 1400 °C while observing. In this thesis I describe using, installation and calibration of heating stage including my own experiences and findings. I study temperature dependence of various parameters and propose a simple model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta