Jan KOTYZA

Bakalářská práce

Tranzitní železniční koridory na území ČR a jejich vliv na zkvalitňování dopravní obslužnosti v rámci ČR

Transit rail corridors in the Czech republic and their influence on the improvement of transport services in the Czech republic
Anotace:
Česká republika patří mezi významné tranzitní země s dlouhou železniční historií. V období komunistické totality a s ní spojeného plánovaného hospodářství došlo k výrazné deformaci celého dopravního systému. V železniční dopravě byl důraz kladen na nákladní dopravu, čímž docházelo k podfinancování osobní složky. Nedocházelo tak k výraznějším investicím, které by zrychlily, resp. celkově zkvalitnily …více
Anotace:
iční dopravy 21. století dostačující, resp. které odpovídají množství vynaložených finančních prostředků. Dnes když vidíme, že svět dálkové železniční dopravy se ubírá směrem vysokorychlostních tratí či alespoň modernizace dálkových tratí na rychlost okolo 200 km/h, je si nutné připustit, že dosavadní česká cesta modernizace páteřní železniční sítě za tou evropskou stále ještě zaostává.
Abstract:
The Czech Republic is an important transit country with a long railroad history. In the period of comunism was deformed a whole transport system, because of the planned economy. In rail transport was prefered especially financing of freight transport, which caused less financing of passenger transport. It was not available any significant investment which would improve especially long-distance national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011
Identifikátor: 131885

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan Hercik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTYZA, Jan. Tranzitní železniční koridory na území ČR a jejich vliv na zkvalitňování dopravní obslužnosti v rámci ČR. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses epfecd epfecd/2
9. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
9. 5. 2011
Marklová, E.
10. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.