Bc. Jana Švancarová

Bakalářská práce

Závažnost komunitní pneumonie ve společnosti

Severity of the community acquired pneumonia in society
Anotace:
Komunitní pneumonie je časté infekční onemocnění, které si vyžaduje neustálou pozornost. Cílem bakalářské práce je posoudit závažnost onemocnění ve společnosti. Jedná se o průzkumnou práci, která vymezuje komunitní pneumonii jako příčinu zhoršení kvality života klientů a zjišťuje dopad nemoci na společnost. Teoretická část seznamuje čtenáře s příznaky, diagnostikou a léčbou onemocnění. V rámci ošetřovatelské …více
Abstract:
Community-acquired pneumonia is a common infectious disease that requires constant attention. The aim of bachelor thesis is to assess severity of the illness in society. This is an explorative work, defining community-acquired pneumonia as the cause of the quality of the clients‘ lives worsening, and determines the impact of the disease on society. The theoretical part introduces the symptoms, diagnosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta