Kateřina Pařezová

Diplomová práce

Insolvenční řízení z pohledu povinností insolvenčního správce

Insolvency proceedings from the view of insolvency administrator's duties
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou insolvenčního správce. Předmětem práce jsou zejména jeho povinnosti, které musí vykonávat v průběhu insolvenčního řízení a požadavky na výkon funkce insolvenčního správce. Cílem práce je osvětlit roli insolvenčního správce v jednotlivých fázích insolvenčního řízení z obecného hlediska, vymezit jeho postavení a povinnosti v jednotlivých druzích insolvenčního …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the insolvency administrator. The objects of this work are mainly are the duties that insolvency administrator has to execute during the insolvency proceeding and the necessary requirements for the performance of the insolvency administrator's function. The objective of this work is to clarify the role of insolvency administrator in the particular phases of insolvency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: Jiřina Hásová
  • Oponent: Tomáš Moravec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29268

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo