Bc. Alice Polanská

Diplomová práce

Finanční právo a jeho vliv v insolvenčním řízení

Financial Law Influence in the Bankruptcy Law
Anotace:
Práce se zabývá rozborem hypotézy zařazení finančního a insolvenčního práva v systému práva se zohledněním, zda by mohlo být insolvenční právo považováno za součást práva finančního. Těžiště práce se pak nachází v problematice vlivu finančního práva na insolvenční řízení, zkoumání vzájemného vlivu obou odvětví a jeho vyhodnocení pro obě odvětví (pozitivní nebo negativní) na podkladě teoretických základů …více
Abstract:
The thesis analyses the hypothesis whether the bankruptcy law could be considered as a part of the financial law as well as with the classification of financial law and bankruptcy law in the branches (system) of law. The core of this thesis is the problematics of the influence of financial law on insolvency proceedings, the analysis of the mutual influence of these two areas of law and evaluation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta