Bc. Jana Dobrovolná

Bakalářská práce

Hospodářský vývoj Švédska od 50. let 19. století do 30. let 20. století

The Economic Development in Sweden from 1850s until 1930s
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá hlavními změnami švédského hospodářství mezi lety 1850 a 1930. Cílem je zachytit faktory, které měly vliv na hospodářský vývoj v této době.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the main transformations of the Swedish economy between 1850 and 1930. The purpose of this thesis is to notice the factors which formed the economic development during this period.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Roman Skřivánek
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Eliška Straková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta