Bc. Antonín Klein

Master's thesis

Netbeans plugin pro Rational Team Concert

Netbeans plugin for Rational Team Concert
Abstract:
Integrovaná vývojová prostředí jsou dnes nedílnou součástí vývoje software. Díky nim mají vývojáři většinu často používaných funkcí po ruce. Stejně nedílnou součástí vývoje software jsou nástroje pro podporu týmové spolupráce. S rostoucí integrací dochází postupně k propojování nástrojů podpory spolupráce a vývojových prostředí tak, aby vývojáři měli \csslq{}po ruce\cssrq{} i tyto nástroje a takto …more
Abstract:
Novadays, integrated development environments are an important part of software development. Thanks to them, most often used functions are easily available for developers. Collaborative tools are as important as IDEs. Because integration quickly grows, IDEs and collaborative tools are getting connected and developers get quick access to the tools and theisr teams as well. Netbeans IDE was created within …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2010
  • Supervisor: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Drášil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky