Kateřina ČERNOUŠKOVÁ

Diplomová práce

Utilization of e-learning and open learning methods in Czech school environment

Utilization of e-learning and open learning methods in Czech school environment
Abstract:
This master thesis focuses on the e-learning and open learning methods in Czech school environment. It is a qualitative research conducted in two schools in Moravian-Silesian region. The work refers to the variedness of the utilization of these two alternative methods, their advantages and disadvantages. Based on the criteria summarized in the theoretical part, the data is assessed and categorized …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá metodami e-learningu a open learningu v českém školním prostředí. Jedná se o kvalitativní výzkum provedený ve dvou školách v Moravskoslezském kraji. Práce poukazuje na různorodost využití těchto dvou alternativních metod, jejich přínos a nedostatky. Na základě kritérií shrnutých v teoretické části jsou data vyhodnocena a kategorizována v části praktické a oveřována pomocí …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNOUŠKOVÁ, Kateřina. Utilization of e-learning and open learning methods in Czech school environment. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ