Mgr. Kateřina Výborová

Diplomová práce

Zajištění závazku v soukromoprávních poměrech s mezinárodním prvkem

Securing the Performance of an Obligation Arising out of the Relationship with an International Element
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kolizní úpravou zajištění závazku v soukromoprávních vztazích. Cílem práce je analyzovat postup určení rozhodného práva pro vybrané zajišťovací instituty s mezinárodním prvkem. V práci je nejdříve vymezena hmotněprávní úprava zajištění závazku v českém a francouzském právu, následně jsou rozebrány nejdůležitější prameny kolizní úpravy zajištění závazku a jejich vzájemné …více
Abstract:
This diploma thesis deals with conflict of laws of securing the performance of an obligation in private law relations. The aim of the thesis is to analyze the procedure of determining the applicable law for selected securing institutes with an international element. Firstly, the substantive regulation of securing the performance of an obligation in Czech and French law is defined. Subsequently, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo