Hana KSANDROVÁ

Bakalářská práce

Význam hematologického parametru IPF (immature platelet fraction) v laboratorní diagnostice

Importance of Hematological Parameter IPF (Immature Platelet Fraction) in the Laboratory Diagnosis
Anotace:
Retikulotrombocyty (mladé destičky) jsou markerem trombopoézy, za jejich pomoci lze monitorovat kinetiku trombocytů. Dříve byly retikulotrombocyty analyzovány pomocí flow cytometru, toto stanovení bylo však drahé, časově náročné a nestandardizované. Nyní je možné měřit retikulotrombocyty vyjádřené jako parametr IPF (immature platelet fraction) pomocí hematologického analyzátoru. Parametr IPF lze využít …více
Abstract:
Reticulated platelets (young platelets) are a marker of the thrombopoiesis and they are useful for the monitoring of platelets kinetics. Young platelets have been measured by flow cytometry, however this determination has been expensive, time consuming and it has been never standardise. Now it is possible to measure reticulated platelets expressed as the parameter IPF (immature platelet fraction) by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Zveřejnit od: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Cecília Bodzásová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KSANDROVÁ, Hana. Význam hematologického parametru IPF (immature platelet fraction) v laboratorní diagnostice. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant