Bc. Martina Koláčková

Bakalářská práce

Hodnocení malnutrice metodou bioelektrické impedanční analýzy

Malnutrition evaluation by bioelectrical impedance analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá významem bioelektrické impedanční analýzy v hodnocení malnutrice. První část je věnována teoretickým a praktickým poznatkům problematiky malnutrice, tělesného složení a bioelektrické impedanční analýze. Druhá část je zaměřena na analýzu dat získaných z provedených bioelektrický impedančních analýz u pacientů s malnutricí nebo rizikem vzniku malnutrice.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the significance of bioelectrical impedance analysis in assessing malnutrition. The first part covers theoretical and practical findings of the malnutrition issue, body composition and bioelectrical impedance analysis. The second part deals with analysing the data gained from the performed bioelectrical impedance analysis of patients suffering from malnutrition or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petra Hýsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta