Bc. Martina Koláčková

Bachelor's thesis

Hodnocení malnutrice metodou bioelektrické impedanční analýzy

Malnutrition evaluation by bioelectrical impedance analysis
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá významem bioelektrické impedanční analýzy v hodnocení malnutrice. První část je věnována teoretickým a praktickým poznatkům problematiky malnutrice, tělesného složení a bioelektrické impedanční analýze. Druhá část je zaměřena na analýzu dat získaných z provedených bioelektrický impedančních analýz u pacientů s malnutricí nebo rizikem vzniku malnutrice.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the significance of bioelectrical impedance analysis in assessing malnutrition. The first part covers theoretical and practical findings of the malnutrition issue, body composition and bioelectrical impedance analysis. The second part deals with analysing the data gained from the performed bioelectrical impedance analysis of patients suffering from malnutrition or …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
  • Reader: Mgr. Petra Hýsková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta