Mgr. Markéta Rozmarová

Bakalářská práce

Ned Kelly in Art: Criminal versus Hero

Ned Kelly in Art: Criminal versus Hero
Anotace:
Hlavním tématem této práce je slavný australský bandita Ned Kelly, a způsob jakým je zobrazován v nejrůznějších uměleckých odvětvích. Jeho kontroverzní osobnost byla často přemětem mnoha sporů a debat, a to z toho důvodu, že přestože byl oficiálně psanec postavený mimo zákon, byl zároveň velmi populární mezi obyčejnými lidmi, kteří ho považovali za národního hrdinu.Tato práce zkoumá jak je Ned Kelly …více
Abstract:
This thesis deals with a famous Australian bushranger, Ned Kelly, and the way he is depicted in various artistic fields. His controversial personage was often a subject of many quarrels and exchanges of views because, although he was officially an outlaw, he was very popular among ordinary people who referred to him as a folk hero. The thesis examines the way he is perceived by artists, whether as …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.