Bc. Dagmar Kaplanová

Diplomová práce

Europeanization of the Turkish political system

Europeanization of the Turkish political system
Anotace:
The diploma thesis Europeanization of the Turkish political system applies the concept of Europeanization on example of an EU candidate country, Turkey. In the work all three dimensions of political system - polity, politics and policy are concerned. In every sphere concrete actors and procedures are selected for concrete examination. The hypothesis that all three spheres are affected by the process …více
Abstract:
Diplomová práce Evropeizace tureckého politického systému se snaží aplikovat koncept evropeizace na konkrétní příklad kandidátksé země EU - Turecka. Jsou zkoumány všechny tři sféry politického systému - polity, politics a policy. V každé části jsou vybráni konkrétní aktéři i procedury, které jsou posléze analyzovány. Hypotéza z úvodu práce, že všechny tři sféry politiky jsou ovlivněny procesem evropeizace …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a evropská studia