Bc. Anna Tahalová

Bakalářská práce

Mravnostní kriminalita

Moral criminality
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem mravnostní kriminality, ale vzhledem k rozsáhlosti tohoto oboru, bude konkrétně zkoumat sexuální kriminalitu, a primárně pak pohlavní zneužívání dětí. Práce se snaží poukázat na problematiku ohavných činů pohlavního zneužívání především z pohledu obětí, v tomto případě hlavně dětí do patnácti let, které jsou obzvláště zranitelnou skupinou. V teoretické části práce …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of moral crime, but due to the extent of this field, it will specifically investigate sexual crime and primarily sexual abuse of children. I chose this topic because I am interested not only in the topic itself but also because of the inhumane behavior of the perpetrators and perpetual consequences for the victims. With this thesis I would like to point out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Kosejková
  • Oponent: PhDr. Dana Míková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní