Ivan Langr

Bachelor's thesis

Vnímání národa na současném Slovensku.Odraz radikálního národovectví ve slovensko-maďarských vztazích

Understanding of the Nation in Current Slovakia: The Reflection of Radical Nationalism in Slovak-Hungarian Relations
Abstract:
Tématem bakalářské práce je přiblížit vnímání národa a nacionalistické tendence na současném Slovensku a posoudit jejich dopady na vztahy mezi majoritní společností a maďarskou menšinou a také na přeshraniční slovensko-maďarské politické dění. Časově se práce soustředí na období po vyhlášení samostatné Slovenské republiky v roce 1993 se zvláštním zřetelem na éru vlády Roberta Fica (po r. 2006), kdy …more
Abstract:
The topic of this BA thesis is to bring closer the perceiving of the nation and the nationalistic tendencies in current Slovakia. The work also considers the tendencies and their impact on the relationships between the majority of society and the Hungarian minority and also the cross-border Slovak-Hungarian political events. Time wise, the work focuses on the period after the declaration of independence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: Karel Kouba
  • Reader: Jan Outlý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv