Ondřej Havrda

Bakalářská práce

Rozpad Bosny a Hercegoviny z hlediska teorie nacionalismu a komparace vlivu hlavních aktérů na vedení a průběh války

Break up of Bosnia and Hercegovia form the View of Nationalism Theory and Comparision of Influence of the Main Actors on Lead and Wage of War
Anotace:
Práce se zabývá důvody, co způsobilo válku v Bosně a Hercegovině a snaží analyzovat vliv jednotlivých vůdců na vedení a průběh války.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB166

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2010
  • Vedoucí: Petr Skalník, Pavlína Springerová
  • Oponent: Pavla Dočekalová, Lenka Špičanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv