Barbora CIHLÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Úspěšnost didaktických metod uplatňovaných asistenty pedagoga při práci s žáky s poruchami autistického spektra

Success of the didactic methods employed by teacher's assistants working with students diagnosed with autism spectrum disorder
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá úspěšností didaktických metod uplatňovaných asistenty pedagoga při práci s žáky s poruchami autistického spektra. Cílem je charakterizovat metody nejčastěji využívané asistenty pedagoga v systému českého školství a určit, na kterou z nich je žáky reagováno nejlépe. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou prezentovány poznatky z odborných zdrojů, je zde definováno …více
Abstract:
This bachelor thesis is specialized on the success of the didactic methods applied by the teacher's assistants working with pupils diagnosed with autism spectrum disorder. The aim of this thesis is characterized the most frequently used methods by teacher´s assistants in the Czech education system and to determine which of those methods will most likely taken with positive reaction by pupils with ASD …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIHLÁŘOVÁ, Barbora. Úspěšnost didaktických metod uplatňovaných asistenty pedagoga při práci s žáky s poruchami autistického spektra. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta