Bc. Michala Břusková

Bakalářská práce

Možnosti rozvoje komunikace u dětí s poruchami autistického spektra – alternativní a augmentativní komunikace

Possibilities of communication development in children with autism spectrum disorders – alternative and augmentative communication
Anotace:
Bakalářská práce popisuje možnosti rozvoje komunikace u dětí s poruchou autistického spektra pomocí alternativní a augmentativní komunikace. Část teoretická charakterizuje poruchy autistického spektra, jejich historii, etiologii a klasifikaci těchto poruch, zabývá se komunikací a její definicí, popisuje problémy v komunikaci u dětí s poruchami autistického spektra a metody alternativní a augmentativní …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the possibilities of communication development children on the autism spectrum disorder using alternative and augmentative communication. The theoretical part characterizes autism spectrum disorders, their history, etiology and classification of these disorders, deals with communication and its definition, describes communication problems children on the autism spectrum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta