Mgr. Iva Hlaváčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Alfa

Abstract:
Absolventská práce se zabývá problematikou fundraisingu nestátních neziskových organizací a analýzou fundraisingu konkrétní nestátní neziskové organizace. Teoretická část práce vymezuje nestátní neziskové organizace, možnosti jejich financování, definuje fundraising a jeho metody. Dále je představena důležitost fundraisera a existence fundraisingové strategie. V praktické části je zhodnoceno financování …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 9. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zdenka Kainarová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Účetnictví a finance

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.