Markéta Dianová

Disertační práce

Nation branding České republiky a její efektivní prezentace v evropském prostoru

Nation branding of the Czech Republic and its effective presentation in the European area
Anotace:
Práce se zaměřuje na vztahy, struktury a procesy, které zásadně ovlivňují implementaci mechanismů nation brandingu do množství aktivit vedených institucionálními aktéry České republiky; na vzájemnou komunikaci mezi státem a evropským kulturním prostředím; a na roli, kterou hrají institucionální aktéři České republiky v komunikaci s externím prostředím země. Práce osvětluje míru zapojení relevantních …více
Abstract:
The thesis focuses on relationships, structures and processes that fundamentally influence the implementation of the nation branding mechanisms to the scope of activities carried out by Czech republic´s institutional actors; on the mutual communication between the state and the European cultural environment; and on the role that the Czech republic´s institutional actors play in the communication with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Petr Dostál
  • Oponent: Václav Kašpar, Václav Riedlbauch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49708