Bc. Rashad Zeynalli, B.Sc.

Master's thesis

Health and Safety Applications in the Health Sector of Turkey

Health and Safety Applications in the Health Sector of Turkey
Abstract:
Cílem tohoto výzkumu je definovat a analyzovat pracovní úrazy a bezpečnostní aplikace v tureckém sektoru zdravotnictví a navrhnout, jak lze stávající systém rozvíjet. Práce je rozdělena na dvě části. První minulost studie se skládá z teoretické části, která se zaměřuje na pracovní úrazy v sektoru zdravotnictví obecně a na pohled z různých hledisek na Turecko i na svět. Druhá část výzkumu zahrnuje metodologii …more
Abstract:
The aim of this research is to define and analyze Occupational Accidents and Safety Applications in the Health Sector of Turkey and come up with suggestions on how the current system can be developed. The work is divided into two parts. The first past of the study consists the theoretical part which focuses on the occupational accidents in the health sector in general concept as well as the view from …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Reader: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (Eng.)

Theses on a related topic