Bc. Gabriela Kandová

Diplomová práce

Electronic Occupational Health and Safety training in the information system

Electronic Occupational Health and Safety training in the information system
Anotace:
Táto práca sa zameriava na vylepšenie existujúceho podsystému Informačného systému Masarykovej univerzity, ktorý zabezpečuje školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomocou metód e-learningu. Jadro podsystému bolo navrhnuté v rámci bakalárskej práce s úmyslom rozšíriť jeho možnosti v nadväzujúcej práci. Táto práca teda pokračuje tam, kde pôvodná práca končí. Práca skúma a rieši nedostatky …více
Abstract:
This thesis focuses on improving an existing subsystem of the Information System of the Masaryk University that facilitates occupational health and safety training of employees via e-learning methods. The core of the subsystem was designed and implemented in a bachelor’s thesis with the intent to extend its capabilities in a future work; thus, this thesis continues where the previous work left off …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky