Bc. Petr Ševčík

Bakalářská práce

Motivace ke cvičení ve sportovním odvětví horolezectví

Motivation to practise climbing
Anotace:
Bakalářská práce „Motivace ke cvičení ve sportovním odvětví horolezectví“ cílem této práce je za pomoci dotazníku SMS-28 blíže popsat druhy motivací, která vedou sportovní lezce ke cvičení. Práce se skládá z teoretické části, kde je popsána motivace, sportovní motivace, vnitřní motivace, vnější motivace a horolezectví, kde je vysvětlen vznik, historie a rozdělení základních lezeckých disciplín a z …více
Abstract:
Bachelor thesis „ Motivation to exercise in the sport climbing“. The objective of this work is to describe in more detail the types of motivation making the climbers to exercise using the SMS-28 questionnaire. This thesis is composed of a theoretical part describing motivation, sports motivation, internal and external motivation and climbing, specifically origins, history and basic division of climbing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jindřiška Kohoutková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií