Lukáš Pomahač

Diplomová práce

Vybrané nástroje projektového managementu - analýza a praktická aplikace

Project management tools – analysis and application into practice
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza a výběr volně dostupných, webově založených nástrojů pro podporu projektového řízení. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy a funkce projektového řízení. Metodologická část stručně charakterizuje vícekriteriální rozhodování a další metody použité v analyticko-aplikační části. Analyticko-aplikační část obsahuje krátký popis společnosti IQUAP Česká republika s …více
Abstract:
The main goal of the theses is the analysis and selection of open-source, web-based project management tools for support of project management. The theoretical chapter focuses on basic project management definitions and functions. The methodological chapter briefly describes multi-criteria decision-making and other methods used in the practical section. The practical chapter includes a short summary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: Helena Hrůzová
  • Oponent: Josef Pileček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29910