Martin ŠOFER

Bakalářská práce

Volební chování gruzínských etnických menšin

Electoral behaviour of ethnic minorities in Georgia
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je volební chování etnických menšin v Gruzii. V teoretické části bude nejprve popsáno politicko-geografické prostředí Gruzie, volební systém a základy volební geografie. Poté se přejde k popisu jednotlivých národnostních a etnických menšin nacházejících se na území gruzínských regionů Kvemo Kartli a Samcche-Džavacheti, a jejich specifik. Oba dva regiony se nacházejí na …více
Abstract:
Topic of this bachelor thesis is electoral behaviour of Georgian minorities. Firstly, in theoretical part we will describe political and geographical environment of Georgia, electoral system of Georgia and basics of electoral geography. Furthermore, individual ethnical and national minorities located in two southern regions, specifically Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti and their specifics will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOFER, Martin. Volební chování gruzínských etnických menšin. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta