Mgr. Zuzana Hiadlovská, Ph.D.

Doctoral thesis

Behavioural strategies of two house mouse subspecies (Mus musculus musculus, M.m. Domesticus)

Behavioural strategies of two house mouse subspecies (Mus musculus musculus, M.m. Domesticus)
Abstract:
Na různých úrovních od jedinců v populacích po skupiny druhů byly v nedávné době pozorovány a popsány kategorie vzájemně korelovaných typů chování. Jeden z nejvýraznějších behaviorálních typů, agresivita, je často mezi jedinci velmi variabilní, avšak konkrétní úroveň agresivity se zpravidla u daného jedince zachovává bez ohledu na kontext, ve kterém se tento jedinec nachází. S úrovní agresivity můžou …more
Abstract:
Categories of correlated types of behaviour have recently been described on various levels, from individuals to groups of species. Aggressiveness, one of the most district behaviours, is often very variable between individuals, but the individual level of agonistic display remains constant for a particular animal across various contexts. Other traits, like novelty seeking, exploration or parental effort …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2014
  • Supervisor: prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. František Sedláček, CSc., doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D., Carole Smadja, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta