Mgr. Kateřina Černá

Diplomová práce

Svoboda porodu doma a související odborné pomoci v právu Rady Evropy a Evropské unie

Freedom to Childbirth at Home and Related Assistance in Law of the Council of Europe and the European Union
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Svoboda porodu doma a související odborné pomoci v právu Rady Evropy a Evropské unie“ je analýza právní úpravy týkající se plánovaných domácích porodů se zaměřením na její lidskoprávní a zdravotnickoprávní aspekty. V této práci je také zohledněn historický vývoj právní úpravy. Práce rozebírá jednotlivá dotčená lidská práva všech zúčastněných osob při porodu (rodička, novorozenec …více
Abstract:
The diploma thesis: “Freedom to Childbirth at Home and Related Assistance in Law of the Council of Europe and the European Union” aims to legal regulation of planned home birth, focusing on the human rights and medico-legal aspects. The historical development of legislation is also taken into consideration. The thesis analyses the individual concerned human rights of all persons involved in childbirth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta