Linda Pokorná

Bakalářská práce

Rozvoj slovní zásoby v anglickém jazyce u žáků na I. stupni ZŠ s kinestetických učebním stylem

Development of vocabulary in English language in young learners with kinesthetic learning style
Abstract:
This bachelor thesis is interested in the development of vocabulary of English language in young learners with kinesthetic learning style. The basic terms such as young learners, vocabulary, learning style, and kinesthetic learning style are defined. On the basis of the theoretical part, criteria for teaching vocabulary to young learners with kinesthetic learning style are created. According to these …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem slovní zásoby v anglickém jazyce, a to konkrétně u dětí mladšího školního věku s kinestetickým učebním stylem. V práci jsou vydefinovány základní pojmy jako žák mladšího školního věku, slovní zásoba, styly učení a kinestetický styl učení. Na základě teoretické části jsou v praktické části navržena kritéria, které by aktivity pro žáky mladšího školního věku s kinestetickým …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pokorná, Linda. Rozvoj slovní zásoby v anglickém jazyce u žáků na I. stupni ZŠ s kinestetických učebním stylem. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická