Mgr. Jitka Končabová

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí při vyhledávání a těžbě nerostů

Environmental Protection and Mineral Exploration and Mining
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vyhledáváním a těžbou ložisek nevyhrazených nerostů v souvislosti s ochranou životního prostředí. V úvodu práce vymezuje základní pojmy a principy. V práci jsou rozděleny jednotlivé fáze postupu těžební organizace a správních orgánů. Jednotlivými stadii jsou vyhledávání a průzkum ložiska nevyhrazeného nerostu, příprava dobývání ložiska a jeho samotná exploatace. Následuje …více
Abstract:
This diploma thesis deals with search and mining of non-reserved minerals deposits in connection with environment protection. Introduction of the work delimits basic terms and principles. The work contains division of respective phases of the mining organization process and administrative bodies. The component parts are search and exploration of non-reserved minerals deposit, preparation of deposit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta