Bc. Lucie Mihoková

Diplomová práce

Nové trendy v bankovnictví - studie

New Trends in a Banking Industry
Anotace:
V diplomové práci jsem se zaměřila na vymezení nových trendů v bankovnictví. Práce je rozdělena do 5 hlavních kapitol. První kapitola se zabývá zmapováním aktuálních trendů v bankovnictví. Druhá kapitola se věnuje novým trendům na pobočkách bank. Třetí kapitola poukazuje na legislativní změny v bankovnictví. Čtvrtá kapitola se věnuje trendům v bankovnictví ve vybrané lokalitě a pátá poslední kapitola …více
Abstract:
I focused on defining new trends in banking in my thesis. The thesis is divided into five main chapters. The first chapter deals with the mapping of current trends in banking. The second chapter describes new trends of banking at bank branches. The third chapter highlights the legislative changes in the banking industry. The fourth chapter is focused on banking trends in one chosen location and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Marcela Soldánová
  • Oponent: Ing. Olga Ortová Šeflová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A