Bc. Petr Šindelář

Diplomová práce

Virtualizace serverů v podnikovém prostředí

Virtualization of Servers in an Enterprise Environment
Anotace:
Diplomová práce pojednává o virtualizaci serverů v podnikovém prostředí. Teoretická část se zabývá shrnutím dosavadních poznatků v oblasti virtualizace od jejich počátků až po současnost, vysvětluje základní pojmy a techniky virtualizace, upozorňuje na její rizika a chyby. Dále pak popisuje analýzu vybraných virtualizačních nástrojů, které jsou v současné době nejvýznamnějšími produkty pro virtualizaci …více
Abstract:
The thesis discusses the virtualization of servers in an enterprise environment. The theoretical part deals with a summary of current knowledge in the field of virtualization from its beginnings to the present, explaining basic concepts and techniques of virtualization, highlights the risks and errors. It then describes an analysis of selected virtualization tools, which are currently the most important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Háněl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management

Práce na příbuzné téma