Filip Velemínský

Diplomová práce

Přizpůsobení metodiky MMSP pro vývoj webových aplikací v ASP.NET MVC a její využití na reálném projektu

Adapting the methodology MMSP for development web applications in ASP.NET MVC and its usage on a real project
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá agilním vývojem webových aplikací na platformě ASP.NET. Hlavním cílem práce bylo vytvoření metodiky MMSP - ASP.NET MVC jakožto úpravy metodiky MMSP, přizpůsobené vývoji ve frameworku ASP.NET MVC. Práce zahrnuje především definice nových a úpravu stávajících objektů metodiky. V rámci textu byly postupně popsány čtyři nově vzniklé Role (např. Databázový specialista …více
Abstract:
The subject of this thesis was agile development on ASP.NET web development platform. The main goal was to create new methodology MMSP - ASP.NET MVC by adjusting methodology MMSP for development in ASP.NET MVC framework, which was mainly achieved through the definition of new objects in the methodology. Text describes four newly created roles (eg. Database specialist) which are responsible for application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Jan Vít

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52932