Bc. Alena BERÁNKOVÁ

Diplomová práce

Renesanční skepticismus a jeho úloha při vzniku novověkého myšlení

Renaissance skepticism and its role in formation of Early modern thinking
Anotace:
Hlavním tématem práce je vliv renesančního skepticismu na novověkou filosofii. V první kapitole je charakterizován antický skepticismus: tři zásadní otázky vedoucí k definování skepticismu Pyrrhónem z Élidy (kolem 360-270 př. K.). Stručně je popsáno deset tropů, jejichž prostřednictvím bylo zpochybněno smyslové poznání. V druhé kapitole je nastíněn sociokulturní kontext renesanční Francie. Následuje …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the impact of Renaissance skepticism on Early modern philosophy. In the first chapter is described the Ancient scepticism: three principal questions which lead to scepticism defined by Pyrrhon of Elis (c. 360-270 B. C.). There is briefly outlined ten tropes, through which was challenged sense knowledge. In the second chapter is outlined the sociocultural context of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNKOVÁ, Alena. Renesanční skepticismus a jeho úloha při vzniku novověkého myšlení. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia