Bc. Hana Havířová, DiS.

Diplomová práce

Environmentální výchova jako průřezové téma v edukaci žáků základní školy speciální

Environmental education as a cross-cutting theme in the education of special elementary school students
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou Environmentální výchovy jako průřezového tématu v edukaci žáků základní školy speciální. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na problematiku mentálního postižení. Vymezuje pojem mentálního postižení, zabývá se klasifikací, etiologií a popisuje psychické zvláštnosti osob s mentálním postižením. V další části se věnuje oblasti edukace žáků se středně těžkým …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the environmental education as a cross-cutting theme in the education of special elementary school students. The theoretical part is focused on the issue of mental disability. It defines the concept of mental disability, deals with classification, etiology and describes the psychological peculiarities of people with mental disabilities. The next section is devoted to the education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta