Ing. Jakub Mano

Bakalářská práce

Estonsko a jeho vstup do eurozóny v době dluhové krize Evropy

Estonia and its entry into Euro zone during the period of debt crisis in Europe
Abstract:
This Bachelor’ thesis deals with Estonia’s entry into the euro zone. It focuses on the assessment of the Estonian economic environment before entering the euro zone, and analyzes the impact of the common currency on the Estonian economy. The theoretical part introduces the process of creating the economic and monetary union and the individual institutions that play a key role in it. It subsequently …více
Abstract:
Bakalárska práca sa týka vstupu Estónska do eurozóny. Zameriava sa na hodnotenie estónskeho ekonomického prostredia pred vstupom do eurozóny a analyzuje vplyv spoločnej meny na estónsku ekonomiku. V teoretickej časti je priblížený proces vybudovania hospodárskej a menovej únie a jednotlivých inštitúcií, ktoré v nej zohrávajú kľúčovú úlohu. Ďalej definuje jednotlivé konvergenčné kritériá, ktoré musí …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Liščinský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta