Mgr. Marcel Máčai

Diplomová práce

Partnerství veřejného a soukromého sektoru-mze a možnosti v ČR

The Public Private Partnership and Opportu nities in the Czech Republic
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to set the conditions and limits for the implementation of PPP within the project financing in the Czech Republic. The diploma thesis deals in particular with the procedure of the PPP project preparation and realization, taking into consideration the applicable legal regulations, experience and practice in the Czech Republic as well as in other foreign countries. The …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je prehľadným a komplexným spôsobom vymedziť podmienky a medze aplikácie PPP v projektovom financovaní v Českej republike. Diplomová práca rozoberá najmä postup pri príprave a realizácii PPP projektu pri zohľadnení platnej právnej úpravy, skúseností a zavedenej praxe v Českej republike aj v zahraničí. Po vymedzení teoretickej časti sa zaoberá aplikáciou vymedzených pravidiel …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo