Theses 

Spojené státy americké a Mnichovská dohoda – Jakub Lukeš

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Jakub Lukeš

Master's thesis

Spojené státy americké a Mnichovská dohoda

The Munich Agreement and United States of America

Abstract: Ve své diplomové práci přináším analýzu Mnichovské dohody a československé krize z perspektivy Spojených států amerických. Mou snahou je vytvořit ucelený obraz bilaterálních vztahů Československa a Spojených států amerických před a po podpisu Mnichovské dohody. V diplomové práci se zabývám diplomatickými a ekonomickými vztahy Československa a Spojených států amerických v období mezi lety 1936-1938/1939. Úvodní část diplomové práce je věnována fenoménu izolacionismu a jeho vlivu na formování zahraniční politiky Spojených států amerických. Hlavním bodem analýzy je postoj americké veřejnosti k československé krizi a k Mnichovské dohodě samotné. Hlavní hypotézou mé práce je tvrzení, že Spojené státy hrály zásadní roli v československé krizi, která předcházela podpisu Mnichovské dohody. Hledám odpovědi na otázky: Jak se stavěla většinová společnost k československé krizi? Jaká byla reakce vlády Spojených států na československou krizi a následně na mnichovskou dohodu? Jaký zastával F. D Roosevelt názor vůči Československu v souvislosti s čs. krizí? Odpovědi na své otázky nalézám na základě zkoumání vydaných a nevydaných pramenů, odborné literatury a především na základě dobového tisku. Práce dokázala, že Spojené státy americké se účastnili událostí, které předcházeli podpisu Mnichovské dohody.

Abstract: In my diploma thesis, I provide an analysis of the Munich Agreement and the Czechoslovak crisis from the perspective of the United States of America. My aim is to create comprehensive picture of bilateral relations between Czechoslovakia and the United States before and after the signing of the Munich Agreement. Thesis focuses on the diplomatic and economic relations between Czechoslovakia and United States in the period 1936 -- 1938/1939. The introductory part of the thesis is devoted to the phenomenon of isolationism and its influence in shaping the U.S. foreign policy. The main point of the analysis is the attitude of the American public to the Czechoslovak crisis and the Munich Agreement itself. The main hypothesis consists in the assertion that the United States played a major role in the Czechoslovak crisis that preceeded the signing of the Munich Agreement. I am seeking answers to these questions: How did the American public perceived the Czechoslovak crisis? What was the reaction of the U.S. government to the Czechoslovak crisis and the subsequent the Munich Agreement? How did president F. D. Roosevelt perceived the Czechoslovak crisis? In order to find answers to my questions I am using the issued and unissued sources, specialized literature and especially the contemporary press. The thesis has proved that the United States took part in the events that preceded the signing of the Munich Agreement.

Keywords: Československá krize roku 1938, izolacionismus, diplomatické vztahy, 1936-1938/1939, Československo, Mnichovská dohoda, Spojené státy americké

Keywords: Czechoslovakia and USA, Czechoslovak crisis of 1938, Franklin D. Roosevelt, isolationism, diplomatic relations 1936-1938/1939, The Munich Agreement

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 3. 2014
  • Supervisor: Zdenka Johnson
  • Reader: Jaromír Soukup

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40203


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 07:04, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz