Mgr. Jana Hrnčiříková

Bakalářská práce

Volný čas a volnočasové aktivity mladé generace v Hustopečích

Leisure time and leisure time activities of young generation in Hustopeče
Anotace:
Bakalářská práce „Volný čas a volnočasové aktivity mladé generace v Hustopečích“ definuje volný čas a volnočasové aktivity dnešních dětí a mládeže, objasní základní pojmy pedagogiky volného času, popisuje zařízení vhodná pro trávení volného času, význam a postavení výchovy mimo vyučování, funkce výchovy a zabývá se činnostmi ve volném čase. V její praktické části následují informace o městě Hustopeče …více
Abstract:
Bachelor thesis „Leisure time and leisure activities of young generation in Hustopeče“ defines leisure and recreational activities for children and teenagers. It explains the basic concepts of leisure education, describes facilities suitable for leisure activities, the importance and status of education outside school and the role of education. It deals with leisure activities. The practical part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta